Hyvää joulua ja toimeliasta vuotta 2019. Jatketaan työtä yhteistuumin.

VaHa-toiminnan osalta vuosi 2018 on ollut tiivistä työskentelyä niin vapautuvien vankien, kuin yhteistyökumppaneiden kesken.

Yhä selvemmin olemme tulleet näkemään sen, että vankilasta vapautumisen yhteyteen ajoittuvat käytännönläheiset tukitoimet ovat tarpeellisia ja tuottavat tulosta. Jos arjen elämä vakiintuu vapautumisen jälkeen, on siitä hyvä mahdollisuus lähteä hakemaan pysyvämpiä muutoksia elämään.

Teemamme onkin viimeaikoina ollut ”Muutoksen Vuoksi” Tuossa muutoksessa asiakkaittemme lisäksi haluamme olla myös VaHa-toimintana ja työntekijöinä mukana.

Hyvää joulua ja jatketaan alkavaa vuotta 2019 kohti.

VaHa-toiminta

Markku Leinosen selvitys VaHa-toiminnan vaikutuksista vapautujan elämään.

Markku Leinonen, kasvatustieteen tohtori (s. 1955) teki 2017-2018 vuodenvaihteessa selvityksen yksilöhaastattelujen pohjalta VaHa-toiminnan vaikutuksista vapautujan elämään. Leinosen havainnot kuvaavat arkisesti vankilasta vapautumiseen liittyviä vaiheita ja ilmiöitä.

Alta voit ladata Leinosen kirjoituksen.

VaHa -raportti 2017 Leinonen Pdf

VaHa-projekti vankiloiden info-tilaisuuksissa – Vankilamessuilla

VaHa-työntekijät olivat esittelemässä projektin Jyväskylän seudulla tapahtuvaa toimintaa 12.5.2016 Sukevan vankilassa ja 26.5.2016 Pelson vankilassa. Kummassakin tapahtumassa oli kymmenkunta tahoa esittelemässä vapautumisvaiheeseen ja sen jälkeiseen aikaan liittyviä toimintojaan. Tapahtumat onnistuivat hyvin ja kiinnostuneita kävijöitä kohdattiin keskusteluissa, jotka koskivat vapautumiseen liittyviä kysymyksiä.

Sukevalla mukana oli yhteistyöjärjestöistä Vaajakosken Suvannon edustaja, Pelsossa Kuiville Pyrkivien Tuen edustaja ja kummassakin Kan ry:n edustaja.

Tämän tyyppiset tapahtumat koettiin tarpeellisiksi ja ne toivottavasti saavat jatkoa. Niiden nähdään palvelevan, niin vapautuvia vankeja, kuin vankiloiden henkilökuntaa.

Kari Lahti, VaHa-projekti

Aggredi Kuopio-hankkeen vierailu 16.3.2016

Aggredi Kuopio-hankkeen työntekijät Arja ja Pasi kävivät VaHa-projektin työntekijöiden vieraina Jyväskylässä 16.3.2016. Meillä oli paljon yhteistä keskusteltavaa ja toimintaan liittyvää pohdittavaa. Hienoa oli nähdä ja tavata Aggredin työntekijät yhteisellä työsaralla.

WP_20160316_12_35_13_Pro

Tiivistelmä VaHa-projektin tarjoamista tukimuodoista vapautuville vangeille ja yhteistyöjärjestöjen työntekijöille Jyväskylän alueella.

VaHa-projektin tarjoamat tukimuodot vangille ja järjestöjen työntekijälle.

Ennen rangaistuksen alkua:                                                                                                                                 

 • Yhteyden muodostaminen rangaistun ja VaHa-projektin välille on mahdollista jo ennen rangaistuksen alkua.

Rangaistuksen aikana:

 • Käynnistetään vankeudenaikainen, hallittuun vapautumiseen tähtäävä yhteydenpito, joka alkaa viimeistään kolme kuukautta ennen vapautumista tai heti vankeusrangaistuksen alettua. Yhteydenpito suoritetaan tiiviissä yhteistyössä vangin ja vankilan henkilökunnan sekä projektin työntekijän keskinäisestä sopimuksesta. Yhteydenpito vankeuden aikana toteutetaan yksilötapaamisina, videoneuvotteluina, tapaamisina mahdollisten vangin lomien yhteydessä, puhelimitse tai kirjeitse.
 • Tapaamisten ja yhteydenpidon aikana määritellään vapautumisen jälkeinen tuentarve.
 • Projekti tuo vapautumisen valmisteluun Jyväskylän seudun julkisten palveluiden, järjestökentän, verkostojen ja erilaisten aktiviteettien paikallistuntemuksen.

Rangaistuksen päätyttyä tai valvotun koevapauden alettua:

 • Vapautuja haetaan vapautumispäivänä vankilasta mahdollisuuksien mukaan.
 • Jäljempänä mainitut tukimuodot koskevat sekä omaan asuntoon, että järjestöjen asumisyksiköihin asumaan asettuvia henkilöitä.
 • Vapautumisen jälkeen sovitaan yhteydenpidon muodoista projektin työntekijään kolmen kuukauden ajaksi. Yhteydenpito vastuutetaan vapautujalle ja se on edellytys tuen jatkumiselle.
 • Tarkennetaan tuentarve sekä taho jolta tuki tulee tai haetaan.
 • Tarvittaessa vapautuja saa ohjausta palveluihin projektin työntekijöiltä. Palveluihin ohjaus sisältää mm. yhteystietojen hakua, asiointiapua virastoissa, ohjausta työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin, asiakirjojen täytön ja sähköisen asioinnin opastusta.
 • Vapautuja saa projektin työntekijöiltä ohjausta myös harrastuksiin, seurakuntayhteisöihin, tapahtumiin, muihin aktiviteetteihin ja uusien sosiaalisten verkostojen luomiseen.
 • Jos vapautuja asettuu asumaan projektijärjestöjen asuntoon, ovat järjestön tukipalvelut hänen käytettävissään.
 • Projektijärjestön työntekijä voi tarpeen tullen kutsua projektin työntekijän mukaan asiakkaan asioita koskeviin tilanteisiin.
 • Projekti mahdollistaa vapautujille vertaistukiryhmät tai linkittää olemassa oleviin teemaryhmiin. Huomioon otetaan vertaistuen positiiviset vaikutukset tai mahdollinen vertaishaitta.

Tuoretta tutkimustietoa uusintarikollisuuden vastaisista toimista vankiloissa.

Linkin kautta löydät Ylen 27.7.2015 julkaiseman uutisen tutkimuksesta, joka käsittelee vankiloissa tehtävää uusintarikollisuutta ehkäisevää työtä.

http://yle.fi/uutiset/rikoksen_uusijan_hintalappu_usein_satoja_tuhansia__ehkaisemiseen_vajaat_resurssit/8179769

Ensimmäisen, vajaan projektivuoden 2014 lyhyt yhteenveto

Projekti käynnistyi joustavasti. Se on herättänyt runsaasti kiinnostusta niin vapautumiseen valmistautuvien, vankiloiden henkilökunnan kuin verkoston eri toimijoiden keskuudessa. Tarve vapautmiseen liittyvälle valmistelutyölle vankilan ja arkiyhteiskunnan palveluiden välillä on suuri.

Muutama poiminta vuoden 2014 tuotoksista:

– Projekti esiteltiin 8:ssa eri vankilassa työntekijöille.

– Lähes 40 vankilakäynnin yhteydessä haastateltiin 66 vankia, joista 13 vapautui vuonna 2014 projektin toimintojen yhteyteen.

Tästä työryhmän ja verkoston on hyvä jatkaa toimintamallin kehittämistä haasteiden keskellä eteenpäin.

Kari Lahti

Kirkkojen ja kristillisten järjestöjen MIELENTERVEYS-, PÄIHDE- JA KRIMINAALITYÖN NEUVOTTELUPÄIVÄT pidettiin 27.-28.11.2014

VaHa-projektia ja työskentelytapaa esiteltiin Turussa 27.-28.11.2014 kirkkojen ja kristillisten järjestöjen neuvottelupäivillä. Vastaavanlaiseen toimintaan koettiin tarvetta ja kiinnostusta laajasti koko maan alueella. Onnistunut vapautuminen muuttuneeseen ympäristöön kaipaa arjen tukea ja rakentavia ihmissuhteita, jotta vältyttäisiin luisumiselta vanhaan elämäntapaan.

Päivät jatkuivat viikonlopulla vankilaläheteille suunnatulla koulutuksella, jossa Sakari Pihlaja oli edustamassa VaHa-projektia.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kari Lahti esittelemässä VaHa-projektia.

VaHa-projekti Mielenterveysmessuilla 2014

Vapautuvan vangin siviiliarkeen kiinnittymistä voivat tukea erilaiset järjestöjen ja palveluntuottajien tarjoamat tukitoimet. Usein ne ovat valitettavasti näkymättömissä ja vapautujan ulottumattomissa.

Näistä syistä VaHa-projekti oli esittäytymässä mielenterveys 2014 messuilla 18.-19.11.2014 Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n (Kan) osastolla. Messut järjestettiin Wanhassa satamassa Helsingin Katajanokalla. Messuvieraat koostuivat mielenterveystön ytimmessä työskentelevistä tahoista, kuntoutujista ja alaa sivuavista opiskelijoista.

VaHa-projekti herätti runsaasti kiinnostusta messuvieraaiden joukossa omalla erityisellä lähestymistavallaan mielenterveystyöhön.

Rakenteilla oleva Mielenterveys-messujen 2014 Kan-osasto, jolla Vaha-prijekti esittäytyi messuvieraille.
Rakenteilla oleva Mielenterveysmessujen 2014 Kan-osasto, jolla VaHa-projekti esittäytyi messuvieraille.