Tietoa

VaHa-projekti on viiden päihde-,  mielenterveys- ja sosiaalisten haittojen ehkäisytyötä tekevän Jyväskyläläisen järjestön yhteistyöhanke. Toimintaa tukee Stea.

VaHa-toiminta tukee toiminnallaan Jyväskylän alueelle vapautuvia vankeja. Tavoitteena perusteellisesti valmisteltu onnistunut vapautuminen ja elämän arkeen kiinnittyminen palveluohjauksen keinoin. Tässä toiminnassa yhteistyö vankiloiden työntekijöiden kanssa on erityisen tärkeätä.

Asiakasta lähellä tehtävä työmuoto, josta on tarkoitus muodostua pysyvä toimintamalli Jyväskylän alueelle.

VaHa-projekti on käynnistynyt maaliskuussa 2014 jatkuen jatkuen vuoden 2016 loppun.

Vuoden 2017 alusta projekti nimityksestä luovuttiin ja Stean avustusmuodon muuttuessa siirryttiin käyttämään VaHa-toiminta nimikettä.