Tiivistelmä VaHa-projektin tarjoamista tukimuodoista vapautuville vangeille ja yhteistyöjärjestöjen työntekijöille Jyväskylän alueella.

VaHa-projektin tarjoamat tukimuodot vangille ja järjestöjen työntekijälle.

Ennen rangaistuksen alkua:                                                                                                                                 

 • Yhteyden muodostaminen rangaistun ja VaHa-projektin välille on mahdollista jo ennen rangaistuksen alkua.

Rangaistuksen aikana:

 • Käynnistetään vankeudenaikainen, hallittuun vapautumiseen tähtäävä yhteydenpito, joka alkaa viimeistään kolme kuukautta ennen vapautumista tai heti vankeusrangaistuksen alettua. Yhteydenpito suoritetaan tiiviissä yhteistyössä vangin ja vankilan henkilökunnan sekä projektin työntekijän keskinäisestä sopimuksesta. Yhteydenpito vankeuden aikana toteutetaan yksilötapaamisina, videoneuvotteluina, tapaamisina mahdollisten vangin lomien yhteydessä, puhelimitse tai kirjeitse.
 • Tapaamisten ja yhteydenpidon aikana määritellään vapautumisen jälkeinen tuentarve.
 • Projekti tuo vapautumisen valmisteluun Jyväskylän seudun julkisten palveluiden, järjestökentän, verkostojen ja erilaisten aktiviteettien paikallistuntemuksen.

Rangaistuksen päätyttyä tai valvotun koevapauden alettua:

 • Vapautuja haetaan vapautumispäivänä vankilasta mahdollisuuksien mukaan.
 • Jäljempänä mainitut tukimuodot koskevat sekä omaan asuntoon, että järjestöjen asumisyksiköihin asumaan asettuvia henkilöitä.
 • Vapautumisen jälkeen sovitaan yhteydenpidon muodoista projektin työntekijään kolmen kuukauden ajaksi. Yhteydenpito vastuutetaan vapautujalle ja se on edellytys tuen jatkumiselle.
 • Tarkennetaan tuentarve sekä taho jolta tuki tulee tai haetaan.
 • Tarvittaessa vapautuja saa ohjausta palveluihin projektin työntekijöiltä. Palveluihin ohjaus sisältää mm. yhteystietojen hakua, asiointiapua virastoissa, ohjausta työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin, asiakirjojen täytön ja sähköisen asioinnin opastusta.
 • Vapautuja saa projektin työntekijöiltä ohjausta myös harrastuksiin, seurakuntayhteisöihin, tapahtumiin, muihin aktiviteetteihin ja uusien sosiaalisten verkostojen luomiseen.
 • Jos vapautuja asettuu asumaan projektijärjestöjen asuntoon, ovat järjestön tukipalvelut hänen käytettävissään.
 • Projektijärjestön työntekijä voi tarpeen tullen kutsua projektin työntekijän mukaan asiakkaan asioita koskeviin tilanteisiin.
 • Projekti mahdollistaa vapautujille vertaistukiryhmät tai linkittää olemassa oleviin teemaryhmiin. Huomioon otetaan vertaistuen positiiviset vaikutukset tai mahdollinen vertaishaitta.