Uusia yhteistyön muotoja VaHa-toiminnassa 2019

Vuoden 2019 aikana on yhteistyö tiivistynyt järjestörintamalla Laukaan Väentupa ry:n ja ViaDia-Jyväskylän toimintojen kanssa. Yhteistyön perusteena on ollut esimerkiksi se, että he ovat kotoisin läheltä edellämainittujen yhdistysten toimintoja. Toisaalta Väentupa ry:n hoitokotityyppinen tai yhteisöllinen toiminta on antanut joillekin vapautumisen jälkeisessä elämäntilanteessa riittävän vahvaa tukea päihdeongelman kanssa työskentelyyn.

Jyväskylän kaupungin aikuissosiaalityön kanssa on tehty tehostetusti asiakaskohtaista tiivistä yhteistyötä arjen tasolla. Varmistettu mm. tapaamisaikojen toteutumista sekä ohjattu vapautuneita henkilöitä aikuissosiaalityön piiriin tavoitteena, ettei elämäntilanne kriisiytyisi yhteydenpidon puutteen vuoksi.