VaHa-projekti vankiloiden info-tilaisuuksissa – Vankilamessuilla

VaHa-työntekijät olivat esittelemässä projektin Jyväskylän seudulla tapahtuvaa toimintaa 12.5.2016 Sukevan vankilassa ja 26.5.2016 Pelson vankilassa. Kummassakin tapahtumassa oli kymmenkunta tahoa esittelemässä vapautumisvaiheeseen ja sen jälkeiseen aikaan liittyviä toimintojaan. Tapahtumat onnistuivat hyvin ja kiinnostuneita kävijöitä kohdattiin keskusteluissa, jotka koskivat vapautumiseen liittyviä kysymyksiä.

Sukevalla mukana oli yhteistyöjärjestöistä Vaajakosken Suvannon edustaja, Pelsossa Kuiville Pyrkivien Tuen edustaja ja kummassakin Kan ry:n edustaja.

Tämän tyyppiset tapahtumat koettiin tarpeellisiksi ja ne toivottavasti saavat jatkoa. Niiden nähdään palvelevan, niin vapautuvia vankeja, kuin vankiloiden henkilökuntaa.

Kari Lahti, VaHa-projekti